Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi
Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi

32,00 €
Sisältää alv. 10.00 %
Palautusoikeus 14 päivää

Kirkot ovat vanhinta käytössä pysynyttä kulttuuriperintöämme. Ne ovat muuttuneet ja eläneet ajassa. Uusimmatkin kirkot ovat aina tulkinta pitkästä traditiosta. Kirkoilla on erittäin valwa, aktiivisen vaalimisen arvoinen identiteetti. 

Kirkot vaativat jokapäiväistä hyvää hoitoa. Kukin niistä on yksilö, vaatien juuri sitä koskevaa tietoa ja siihen perustuvaa huomiota. Seurakuntien toiminnallisten ja taloudellisten tarpeiden ohella kirkkojen kulttuurihistoriallisten arvojen ja arkkitehtonisten ominaispiirteiden huomioiminen on olennainen osa kirkkojen perinnön vaalimista. 

Keskiaikaiset kirkkomme ovat tämän perinteen näkyvin esimerkki. Muutokset on tehty muuttuvien tarpeiden mukaan, pääosin siten, että ne muodostavat luontevasti toisiinsa lomittuvia ajallisia kerroksia. Eri aikojen muutokset ovat konkreettista historiaa. Uudemmissa kirkoissa kerrostumia on luonnollisesti vähemmän, siksi ne ovat eniten alkuperäisimmillään. Samalla ne ovat ilmeeltään usein niukkoja ja usein erityisen herkkiä muutoksille. Kirkot eivät kestä mitä tahansa muutoksia. 

On kuin ajan riento ja muutospaineet kiihtyisivät, vaatimukset lisääntyisivät, kirkoissakin. Talous tiukkenee. Seurakunnilla on lukuisasti, liikaakin, rakennuksia. Käytöt muuttuvat ja monimuotoistuvat. Seurakuntalaisten luku ehkä vähenee. Miten hoitaa ja korjata, käyttää ja uudistaa kirkkoa siten, että myös kynnys tulla kirkkoon on mahdollisimman matala? 

Tämä opas on suunnattu erityisesti evankelis-luterilaisista ja ortodoksista kirkoista vastaavien ihmisten ja toimijoiden tarpeisiin. Se on silti monelta osin yleispätevä ja sopii mutatis mutandis muidenkin arvorakennusten tarpeisiin. 

Julkaisussa hahmotetaan vastauksia isoihin kysymyksiin ja merkityksellisiin yksityiskohtiin. Mitä kirkollinen rakennusperintö on? Miten kirkkoja dokumentoidaan, mitä niistä on tiedettävä? Miten hoitaa kirkollisia rakennuksia niiden arvon mukaisesti? Miten korjata ja muuttaa kirkkoja siten, että niiden merkitykset ja ominaispiirteet säilyvät, ja samalla siten, että muutokset ja lisät ovat luontevia ja korkeatasoisia? Ja siten, että seurakuntalaisten on mahdollisimman helppoa ne myös hyväksyä? 

Vastauksissa näihin ja muihinkin oppaassa tarkasteltaviin kysymyksiin on kyse kirkkokuntien kulttuurisesta ja sosiotaloudellisesta kestävyydestä. Niiden rinnalla ekologiset näkökohdat ovat entistä vahvemmin esillä. Yhteiskuntavastuun kantaminen ei ole helppoa, etenkään kun se edellyttää myös toimivia ratkaisuja käytännöllisiin kysymyksiin. Miten selvittää ja korjata kirkkojen sisäilma- tai haitta-aineongelmat? Miten ratkaista esteettömyys tai paloturvallisuus? 

Julkaisua on tehty kirkkokuntien, asiantuntijoiden ja Museoviraston hyvänä yhteistyönä, laajaan osaamiseen tukeutuen. Tästä lämmin kiitos kaikille osallisille.

Arvostelut 0 arvostelua